Ponúkame

ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE BUDÚCNOSŤ

Študijný odbor

UMELÁ inteligencia2569 M - Informačné a digitálne technológie

Naučíš sa programovať neurónové siete, spracovať počítačovú grafiku a zvuk v najpoužívanejších programovacích jazykoch a budeš schopný vyvíjať najmodernejšie priemyselné aplikácie. Okrem toho dostaneš znalosti z oblasti sieťových technológií. Budeš pracovať s modernými technológiami. Odborníci v tejto oblasti chýbajú na trhu práce.

Študijný odbor

INTELIGENTNÉ technológie2559 M - Inteligentné technológie

Tento odbor zastrešuje tie najnovšie technologické inovácie, ktoré poznáš. Budeš sa zaoberať vývojom SMART technológií, dozvieš sa o internete vecí, dizajne a grafike, databázových systémoch, základoch kybernetickej bezpečnosti, robotiky či 3D technológii.

Študijný odbor

PROGRAMOVANIE digitálnych technológií2573 M - Programovanie digitálnych technológií

Tento odbor je tu pre Teba, ak ťa zaujíma programovanie internetových aplikácií, programovanie hier, virtuálnej reality, 3D zobrazovanie, či prvky umelej inteligencie. Jazyky sa stanú tvojou silnou stránkou, nielen anglický a nemecký, ale i programovacie, skriptovacie, či objektovo orientované. Zvládneš databázové systémy, webové a internetové aplikácie, grafický dizajn a testing.

Študijný odbor

SIEŤOVÉ a informačné technológie2561 M - Informačné a sieťové technológie

Zameriaš sa najmä na počítačové siete, ktoré tvoria základ všetkých komunikačných systémov. Budeš schopný takéto siete navrhovať a spravovať. Dozvieš sa o štruktúre a architektúre počítačov, teórií algoritmov, programovaní v jazykoch python, C a JAVA, bezpečnosti prenosu údajov, vývoji a správe softvérových systémov, cloudových a virtuálnych riešení, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov.

Študijný odbor

ENERGETIKA a inteligentné aplikácie2675 M - Elektrotechnika

Budeš poznať spôsoby ovládania jednotlivých elektrických strojov, problematiku istenia a ochrany elektrických sietí. A nie je to iba práca s vodičmi a  ističmi – získaš vedomosti z oblasti programovania a sieťových technológií. Naučíš sa pomocou inteligentných 3D aplikácií navrhnúť domové a priemyselné nízkonapäťové rozvádzače, projektovať elektroinštalácie bytových aj nebytových priestorov. Naučíme Ťa tradičnú elektrotechniku moderným spôsobom.

Študijný odbor

ELEKTRONICKÉ komunikačné systémy2675 M - Elektrotechnika

Spoznáš základy slaboprúdovej elektroniky, ktorá sa nachádza vo všetkých dostupných zariadeniach. Okrem toho sa naučíš, ako fungujú prenosové technológie medzi týmito zariadeniami. Microbit, arduino, raspberry a PLC zvládneš prakticky. Dostaneš základy programovania,  webových technológií, IoT, sieťových technológií, môžeš získať CISCO certifikát. Naučíme Ťa tradičnú elektrotechniku moderným spôsobom.

Kontakt

OZ Zoška

Naše občianske združenie má za cieľ podporu vzdelávania na SPŠE Zochova. Okrem prevádzkovania tejto stránky pomáhame škole pri organizácii súťaži, podpore študentských projektov či pri nákupe učebných pomôcok. Podporiť nás môžete finančným príspevkom na náš účet, alebo poukázaním 2% zo svojich daní.

adresa Zochova 9 811 03 Bratislava
telefón +421 2 5920 0917