Ponúkame

ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE BUDÚCNOSŤ

Študijný odbor

UMELÁ inteligencia2569 M - Informačné a digitálne technológie

Naučíš sa programovať neurónové siete, spracovať digitálny obraz a zvuk v najpoužívanejších programovacích jazykoch a budeš schopný vyvíjať najmodernejšie priemyselné aplikácie. Okrem toho nadobudneš znalosti z oblasti sieťových technológií, manažmentu a programovania.

Študijný odbor

INTELIGENTNÉ technológie2559 M - Inteligentné technológie

Tento odbor zastrešuje tie najnovšie technologické inovácie, ktoré poznáš. Budeš sa zaoberať SMART technológiami, dozvieš sa o internete vecí, dizajne a grafike, databázových systémoch, základoch kybernetickej bezpečnosti, robotiky či 3D technológii.

Študijný odbor

PROGRAMOVANIE digitálnych technológií2573 M - Programovanie digitálnych technológií

Tento odbor je tu pre Teba, ak ťa zaujíma programovanie internetových aplikácií. Môžeš sa následne venovať programovaniu hier či umelej inteligencie. Jazyky sa stanú tvojou silnou stránkou, nielen anglický a nemecký, ale i programovacie, skriptovacie, či objektovo orientované. Zvládneš databázové systémy, webové a internetové aplikácie, grafický dizajn a testing.

Študijný odbor

SIEŤOVÉ a informačné technológie2561 M - Informačné a sieťové technológie

Zameriaš sa najmä na počítačové siete, ktoré tvoria základ všetkých komunikačných systémov. Budeš schopný takéto siete navrhovať a spravovať. Dozvieš sa o štruktúre Python, bezpečnosti prenosu údajov, vývoji a správe softvérových systémov, cloudových a virtuálnych riešení, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémov.

Študijný odbor

ENERGETIKA a inteligentné aplikácie2675 M - Elektrotechnika

Elektrotechnika sa mení na moderný odbor, kde sa nezaobídeme bez znalosti informačných technológií. Chceme byť na vlne nových trendov v oblasti obnoviteľných zdrojov a modernej energetiky. Budeš poznať spôsoby ovládania jednotlivých elektrických strojov, problematiku istenia a ochrany elektrických sietí. A nie je to iba práca s vodičmi a ističmi – ale aj vedomosti z oblasti programovania a sieťových technológií. Naučíš sa pomocou inteligentných 3D aplikácií navrhovať domové a priemyselné nízkonapäťové rozvádzače, projektovať elektroinštalácie bytových aj nebytových priestorov.

Študijný odbor

ELEKTRONICKÉ komunikačné systémy2675 M - Elektrotechnika

Spoznáš základy slaboprúdovej elektroniky, ktorá sa nachádza vo všetkých dostupných zariadeniach. Okrem toho sa naučíš, ako fungujú prenosové technológie medzi týmito zariadeniami. Microbit, arduino, raspberry a PLC zvládneš prakticky. Dostaneš základy programovania,  webových technológií, IoT, sieťových technológií, môžeš získať CISCO certifikát. Naučíme Ťa tradičnú elektrotechniku moderným spôsobom.

Kontakt

OZ Zoška

Naše občianske združenie má za cieľ podporu vzdelávania na SPŠE Zochova. Okrem prevádzkovania tejto stránky pomáhame škole pri organizácii súťaži, podpore študentských projektov či pri nákupe učebných pomôcok. Podporiť nás môžete finančným príspevkom na náš účet, alebo poukázaním 2% zo svojich daní.

adresa Zochova 9 811 03 Bratislava
telefón +421 2 5920 0917