Online Deň otvorených dverí Zoška

Aktuálne neorganizujeme žiadny Deň otvorených dverí na Zoške.