Prípravný kurz na prijímacie skúšky 2021

Vážení rodičia, milí deviataci,

už niekoľko rokov ponúkame uchádzačom o štúdium na našej škole možnosť prípravy na prijímacie skúšky na našu školu. Tento rok sme pre vás pripravili online edíciu Prípravného kurzu, ktorý vám poskytne potrebnú kvalitnú prípravu v rámci profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, ktoré sú predmetmi prijímacej skúšky.

Okrem týchto dvoch predmetov chceme v našich budúcich žiakoch zapáliť, či rozdúchať záujem o informačné technológie – preto ponúkame aj hodiny programovania.

Náš prípravný kurz vieme zabezpečiť vďaka vašim príspevkom pre OZ Zoška. Tento príspevok predstavuje iba 6,5 € na vyučovaciu hodinu. Celkovo vám prinesieme 22 vyučovacích hodín. Raz týždenne absolvujete dve vyučovacie hodiny v trvaní 45 minút a to vždy v stredu v čase od 15.00 do 17.00. Okrem online vyučovania vám ako vďaku za váš príspevok až ku vám domov doručíme aj mikropočítač micro:bit, ktorý žiaci využijú počas jedného online stretnutia Prípravného kurzu. To všetko pri limitovanom počte iba 10 žiakov v skupine. Takúto ponuku nenájdete medzi komerčnými kurzami.

POZOR, podmienkou pre účasť je použitie webkamery počas online hodín. Iba tak zabezpečíme kvalitu a efektivitu výučby. Začíname v stredu 10. feburára 2021. Vyučovanie sa realizuje cez platformu MS Teams.

Veríme, že vás naša ponuka zaujala. Ak áno, prejdite na registráciu.

POZOR
Prípravný kurz už máme plne obsadený a uzatvorený. Ďakujeme za tvoj záujem.