Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Aj tento školský rok budeme organizovať Prípravný kurz pre deviatakov v rámci prípravy na prijímacie skúšky na našu školu. Prípravný kurz prebieha online. Prihlasovanie bude možné od januára 2024 a samotný kurz začne v mesiaci február 2024. Bližšie info zverejníme včas na stránke a na sociálnych sieťach.